(English version below)

Naar welke datum is 'Pandemonium - The Pre-Gathering' verplaatst?

De nieuwe datum is 26 september 2020.

Blijft huidig ticket geldig?

Ja, je kan met je huidige entree ticket naar het evenement 26 september.

Blijven de line-up, locatie en overige condities hetzelfde?

Ja, de line-up, locatie en overige condities blijven hetzelfde.

Kan ik mijn geld terug krijgen voor dit evenement 'Pandemonium - The Pre-Gathering'?

Nee, helaas kunnen wij het geld niet terug storten. Dit zijn buitengewone omstandigheden, en hoewel de situatie buiten onze macht ligt, hopen we op jullie begrip. Wij zorgen in iedergeval ervoor dat het evenement volledig hetzelfde is zoals je verwacht had. We gaan er 26 september een knal feest van maken.

Wat kan ik doen als ik 26 september 2020 niet kan?

We maken voor deze situatie een uitzondering en geven goedkeuring om het ticket zelf aan derden door te verkopen.

Is mijn 'Venray editie ticket' en de bijbehorende voorwaarden nog steeds geldig?

Ja, alles blijft hetzelfde! Eerder hebben we aangekondigd dat de locatie van dit evenement van Venray naar Amsterdam is verplaatst. Alle tickethouders zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben speciale compensatie ontvangen. Deze compensatie blijft dus gelden voor het evenement op 26 september 2020, en ook voor Pandemonium in november.

Gaat de Pandemonium editie wel nog door 28 november?

Ja, vooralsnog gaat dit evenement gewoon door 28 november 2020.

Wat moet ik doen als ik een busreis combinatie ticket heb?

Je kan dan het beste contact opnemen met de busreis organisatie. Je ticket blijft zeker geldig.

Wanneer ontvang ik mijn Cyndium membercard?

De Cyndium membercards worden uitgegeven op het evenement van 26 september.

When is the new date of 'Pandemonium - The Pre-Gathering'?

The new date is September 26, 2020.

Will current entrance ticket valid?

Yes, you can use your entrance ticket for the event on September 26, 2020.

Will the line-up, location and other conditions be the same?

Yes, everything will stay the same.

Can I get a refund for this event 'Pandemonium - The Pre-Gathering'?

No, unfortunately we can’t refund your money. These are very unusual circumstances and beyond our control, we sincerely hope for your understanding. We make sure that the evenement is the same as you expected. Pandemonium – The Pre-Gathering will be a great party!

What can I do if I am not able to come on September 26, 2020?

We will make an exception for this situation and allow you to resell your ticket.

Is my 'Venray edition ticket' and associated conditions still valid?

Yes, everything stays the same! Earlier we have announced that this event has been moved from Venray to Amsterdam. All ticketholders are informed about this and are offered special compensation. This compensation will of course also applies for the event now on September 26, 2020 and also for Pandemonium in November.

What do I need to do if I have a travel package?

The best is that you contact the travel agency. Your entrance ticket will certainly stay valid.

When do I receive my Cyndium membercard?

We will give the Cyndium membercards at the event of September 26.